Administratieverwerking

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke onderneming. Niet alleen is zij onmisbaar als het gaat om het uitzetten van het managementbeleid, ook is zij van belang om de communicatie met derden goed vorm te geven. Denkt u hierbij aan instanties als banken, andere kredietverstrekkers of fiscus. Wij geven u hier graag een beknopt overzicht van onze dienstverlening op het gebied van de financiële administratie:
 Wegwerken van achterstanden in de boekhouding

 Controle op de door uzelf verzorgde administratie

 Invoeren van de dagelijkse kas-, bank-, giro-, inkoop- en verkoopmutaties

 Debiteurenbewaking

 Crediteurenbeheer inclusief het opstellen van betalingsoverzichten

 Opstellen van periodieke overzichten Opstellen van de liquiditeitsbegroting

 Opstellen van Liquiditeitsberekeningen

 Enzovoorts…