Loonadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, dat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

 periodiek verzorgen van loonstroken

 verzorgen van de aangiftes loonbelasting

 verzorgen loonjournaalposten

 verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers en Belastingdienst

 aanmelden/afmelden van werknemers bij Belastingdienst e.d

 verzorgen ziek- en herstelmeldingen

 opstellen van arbeidscontracten