Samenstellen jaarrekening

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV’s) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zullen wij niet alleen kijken naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.