Profiel

Binnen onze organisatie staat u als klant centraal. Onze persoonlijke behandeling wordt bij onze klanten als zeer prettig ervaren.

Als ondernemer heeft u het al druk genoeg met de dagelijkse werkzaamheden, waarin u gespecialiseerd bent. De administratieve handelingen kosten u nog vele uren extra, uren die u vaak beter kunt besteden. Vele ondernemers vragen zich dan ook af of het niet beter is de administratie uit handen te geven. Bij deze beslissing worden zij vaak tegengehouden door de kosten, of door de vraag of zij dan de touwtjes nog in handen zullen hebben.

Zoals wij al eerder hebben vermeld, staat u als klant centraal. Terugkoppeling van informatie is onze grootste zorg. Ook bepaalt u zelf welke zaken u uit handen wilt geven en welke u juist zelf wilt blijven doen. Deze manier van werken kan u veel geld besparen doordat u zelf de hoogte van uw uitgaven kunt bepalen.